Resized Image

برای ثبت نام و حضور آنلاین در کنگره متخصصان علوم اطلاعات، فرم زیر را کامل و مراحل پرداخت را انجام دهید. بعد از پرداخت و دریافت کد رهگیری، ثبت نام شما نهایی میشود. دقت نمایید در این سامانه صرفا برای حضور آنلاین در کنگره ثبت نام انجام میشود.

فرصت ثبت نام از این طریق به پایان رسیده است، در صورت تمایل به ثبت نام به سامانه سیاد مراجعه نمایید.

برای مراجعه به سامانه سیاد اینجا کلیک کنید.


توجه :در صورت تمایل می توانید دوستان و همکاران خود را نیز ثبت نام کنید.
برای ثبت نام ،تعداد نفرات برای حضور آنلاین را در قسمت زیر انتخاب و سپس مشخصات آنان را وارد نمایید.کنگره متخصصان علوم اطلاعات

مبلغ 500000 ریال